Candidează

Funcție
Data
Alte detalii

Vicepreședinte - Biroul Executiv

Director Departamentul PR și comunicare

Director Departamentul Incluziune educațională

Director Departamentul Activități Sportive

E-mail de trimitere a dosarelor: bihor.cje@gmail.com

    • Pentru funcția de Vicepreședinte este nevoie de următoarele documente: Formularul de candidatură, Acord parental; Acord parental pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru candidații minori; Declarație de neapartenență politică; Delegație din partea Consiliului Școlar al Elevilor*(proces verbal de la alegerile în care elevul a fost numit în funcție), Curriculum Vitae (C.V), Strategie de dezvoltare, Plan de acțiune).
    • Pentru funcția de Director de departament este nevoie de următoarele documente: Formularul de candidatură, Acord parental; Acord parental pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru candidații minori; Declarație de neapartenență politică; Curriculum Vitae (C.V); Obiective propuse în potențialul mandat.